INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ÒPTICA MASSULL S.L. - NIF: B-43578988 Direcció postal: C/Dtor.Gimbernat nº2, 43205, Reus (Tarragona). (ESPANYA) Teléfono: 977 332575 Correu electrónic: massull@opticamassull.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ÒPTICA MASSULL S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i productes sol·licitats (optomètrics i/o auditius), emplenar la fitxa professional necessària en l'àmbit del servei sol·licitat, Realització de comunicacions que considerem que puguin ser útils en l'àmbit dels serveis prestats i enviament de comunicacions comercials.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, no obstant això el responsable pot conservar una còpia amb les dades degudament bloquejades, mentre poguessin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. S'ha de tenir en compte l'obligació de mantenir les dades durant els anys indicats per obligació legal

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Execució d'un contracte (Demanda serveis): Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials. Obligació legal: En virtut de l'article 17 de la Llei 41/2002 de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i obligació en matèria d'informació i documentació clínica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Assessoria fiscal i comptable, i altres proveïdors de serveis amb els quals existeix el degut Contracte de Prestació d'aquests serveis (segons prescriu l'article 28 del RGPD-UE), Bancs i entitats i instàncies amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals (Agència tributària, administració pública, etc…). Les dades de les fitxes de pacient no seran cedits

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ÒPTICA MASSULL S.L.. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ÒPTICA MASSULL S.L.. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a ÒPTICA MASSULL S.L  procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives. – Adreces postals i electròniques. – Dades econòmiques.
Es tracten les següents categories de dades especials: Dades per a realitzar serveis de control optomètric i/o auditiu.