Llei de Protecció de Dades :

 
De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ................................. ........................ amb CIF ...................... i domicili social situat a ............................................................ ..amb la finalitat de ......................................................... .............................................................................. ..
 
Les seves dades podran ser objecte de tractament per tercers (seran encarregats del tractament destinataris de les seves dades amb una finalitat contractual lícita, per exemple la nostra empresa de manteniment informàtic) exigint el mateix nivell de drets, obligacions i responsabilitats establertes.
 
Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari. Seran esborrats quan hagi transcorregut un temps sense fer ús dels mateixos. Vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació en les dades.
 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic ..................... @ ... .................................................. ..........
 
<
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'òptica massull amb CIF B-43578988 i domicili social situat a C/ Dr. Gimbernat amb la finalitat de Registre i tractament.Les seves dades podran ser objecte de tractament per tercers (seran encarregats del tractament destinataris de les seves dades amb una finalitat contractual lícita, per exemple la nostra empresa de manteniment informàtic) exigint el mateix nivell de drets, obligacions i responsabilitats establertes.

 

Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari. Seran esborrats quan hagi transcorregut un temps sense fer ús dels mateixos. Vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació en les dades.

 

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic opticamassull @ gmail.com

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.